Statkraft kalt inn på teppet etter slamkatastrofen