Statkraft kalt inn på teppet etter slamkatastrofen

foto