Utreder tvangsmulkt: – Eiendommen fremstår fortsatt svært sjenerende for naboer, og det gjenstår fortsatt mye rydding

foto