Styreleder ser frem til å få ny daglig leder på plass. – Ikke forsvarlig med kun én fast ansatt

foto