Store ødeleggelser og enorme tap: – Nok er nok

foto