Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding. Årsaken er at fylkeskommunene sliter med å komme i mål med oppgraderingene. Det er rett og slett for lite penger.

– Samferdselsdepartementet må se på om det er mulig å redusere kravene i tunnelene på fylkesvegnettet, samtidig som en opprettholder et minimumsnivå for trafikksikkerhet og framkommelighet, skriver fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland fylker.

Fylkeskommunen skriver i pressemeldingen at alle de tre fylkene trenger mer penger fra staten for å kunne fullføre kravene staten har pålagt dem. Dette er krav som er basert på et EU-direktiv, og trådte i kraft i 2015. De skal gjelde for fylkeskommunale tunneler som er lengre enn 500 meter, og der det i snitt kjører mer enn 300 biler per døgn.

Fristen for å få til dette er forlenget til 2025.

- Svært utfordrende

- Kostnadene med å oppfylle kravene er langt høyere enn de midlene som er tildelt. Til tross for at vi alle har lagt inn vesentlige egne midler, sier de tre fylkesordførerne i pressemeldingen. De gir klar beskjed om at dersom kravene blir opprettholdt er alternativet enten ny utsettelse eller at det går utover andre vedlikeholdsoppgaver og sikringstiltak.