Vil gi midlar frå Kraftfondet til nye fastlegar – dette er vilkåra