Best å bo i små kommuner

De siste dagene har vi her i avisa presentert resultatene av borgerundersøkelsen som Sentio har utført på vegne av Profero og fylkeskommunen. Undersøkelsen forteller hvordan innbyggerne opplever kommunen sin som tjenesteleverandør, og gir i tillegg et godt bilde på hva innbyggerne mener om den administrative og politiske styringa.

Resultatene for Nesset er foreløpig ikke publiserte. Kommunene Surnadal, Halsa, Sunndal og Rindal kommer ut med litt varierende resultat, men samtlige kommuner har all grunn til å være fornøyde. Folk trives på indre Nordmøre.

Onsdag var det Rindals tur til å offentliggjøre resultatene. Kommunen har kommet ut helt i toppsjiktet på liknende undersøkelser tidligere, og kan vise til svært oppløftende tilbakemeldinger fra innbyggerne også denne gangen. Totalt sett kommer kommunen ut på andreplass i landet blant de rundt 100 kommunene som så langt omfattes av borgerundersøkelsen. Bare slått av kraftkommunen Modalen i Hordaland.

Borgerundersøkelsen viser at det er de minste kommunene som har de mest fornøyde innbyggere. På topp ti lista er det stort sett kommuner som ligger et stykke unna de store regionale sentra. Kommunene på indre Nordmøre kommer spesielt godt ut på borgerunderskelsen. Sunndal inntar åttendeplassen på lista over kommuner med mest fornøyde innbyggere, mens Tingvoll er på en sterk tiendeplass. Rindal er blant de kommunene i vår region som de siste par åra kan vise til den prosentvise sterkeste befolkningsveksten. Resultatene fra borgerundersøkelsen bør gi både Rindal og de øvrige kommunene i regionen god drahjelp i arbeidet med å øke innbyggertallet. Et godt omdømme er avgjørende viktig i kampen om tilflytterne, og Rindal har nå et spesielt godt utgangspunkt i så måte.

Spørsmålet det er grunn til å stille er om framtidige tilflyttere i Rindal blir nordmøringer eller trøndere. Kommunen har valgt å samarbeide med orkdalsregionen når det gjelder helse. Mer er på gang. Må rindalingene velge, blir de trøndere. Den saka synes klar.