PROMOLLEKONTROLL - RV 70, TINGVOLL:

I alt 45 førere ble kontrollert av folk fra lensmannskontoret.

Ingen anmerkninger etter kontrollen.