– Vi er selvsagt skuffet over frifinnelsen til tross for den åpenbare svikten som har funnet sted