Det var i forrige måned vedkommende ble tatt i 132 km/t i 80-sonen i Stor-Elvdal. Siktede avga uforbeholden tilståelse i retten, og saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Samfunnsstraffen ble fastsatt til 36 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Sjåføren må avlegge delvis ny førerprøve før han får førerkortet tilbake.