Formannskapet i Surnadal gir et utviklingstilskudd til Norsk Vandrefestival for 2.driftsår på kr.83.500.

Norsk Vandrefestival har søkt Halsa, Rindal og Surnadal kommuner om 250.000 kroner.

Surnadal kommune dekker med sitt beløp en tredel av omsøkte sum.