Formannskapet i Nesset behandlet saka om feriestengt barnehage i Eidsvåg. Sist dette spørsmålet ble luftet var i fjor, da det skapte sterke reaksjoner hos foreldre som gikk ut i Driva og protesterte. Det ble den gangen vedtatt å holde barnehagen åpent hele sommeren. Nå kommer forslaget om feriestengt barnehage på nytt og det skaper igjen reaksjoner.

På driva.no har flere skrevet innlegg om at det blir problematisk for dem som ikke får ta ut ferie de ukene barnehagen holdes stengt. Noen har ikke andre til å stille opp og passe barna, og er fortvilte av den grunn.

– Skikkelig knipe

Bakgrunnen for forslaget om å stenge barnehagen i tre uker, er at barnehagesektoren skal spare penger; halvanna prosent av budsjettet i inneværende år. Da barnehagen ble holdt åpen i fjor sommer, måtte de likevel redusere årsbudsjettet med 80.000 kroner. Pengene ble dekt gjennom kommunens disposisjonsfond.

I vedtektene for barnehagene i Nesset er det vedtatt at alle barn skal ha tre uker sammenhengende ferie i skoleferien. For barnehagene i indre er det sommerstengning i en til tre uker, mens den private barnehagen i Eidsvåg har stengt to uker på sommerstid.

Politikerne diskuterte saka i forrige formannskapsmøte.

– Dette er en av de vanskeligste sakene vi har på bordet i dag. Det er dumt å stenge og at tilbudet er borte, hvorfor ikke to uker i stedet for tre, så det ikke blir så dramatisk. De fleste besteforeldre er jo i jobb i dag og kan ikke stille opp. De som nettopp har flyttet hit og ikke har noe nettverk kommer også i skikkelig knipe, mente Arild Svensli (Innb.) Ordfører Rolf J. Hurlen så poenget til Svensli og mente de kunne foreslå to uker, og at det videre kan diskuteres i kommunestyret.

Samarbeide om løsning?

– Det er ikke vits i å holde stengt i to uker, hvis det ikke er barn i barnehagen den tredje uka, en må ikke legge begrensninger, mente rådmann Rigmor B. Kjersem. Arild Svensli lurte på om det ikke kunne være mulig å ha bare ei åpen avdeling, eller at den kommunale og den private barnehagen kunne samarbeide om ei løsning, slik at det var et tilbud på den ene eller andre plassen.

– En kan se på om det er mulig å samkjøre og koordinere, svarte ordfører, noe rådmannen også pekte på kunne være mulig å se på. Audhild Nauste (Ap) mente dette kunne bli vanskelig i og med at den ene er privat og den andre kommunal og at man er pålagt å ta ut et visst antall uker i den barnehagen man er tilknyttet. Ordføreren la også til at kommunen ikke kan pålegge den private barnehagen noe.

Gikk for to uker

– Jeg mener det skal være lik behandling av alle barn i kommunen, sa Mellvin Steinsvoll (Ap) og viste til at Eresfjord har sommerstengt. Audhild Nauste pekte på at barnehagen i indre bestemmer når det er stengt og at foreldrene må innrette seg etter dette.

Rådmannen mener feriestengt barnehage i tre uker vil gjøre det enklere å avvikle ferien for de ansatte i barnehagen, og at det vil gi innsparing på 80.000 kroner vikarutgifter. Rådmannens innstilling om å stenge barnehagen i tre uker for å spare 80.000 fikk to stemmer fra Arbeiderpartiet og fem stemmer imot, og dermed falt forslaget.

Ordføreren fremmet forslag om at Eidsvåg barnehage stenges i to uker sommeren 2012 som en prøveordning, og at valg av uker skal skje i nært samarbeid med foreldreutvalget. Innspart beløp er da beregnet til kroner 55.000. Dette forslaget fikk flertall med fem stemmer for og to stemmer imot. Arbeiderpartiet ved Audhild Nauste og Mellvin Steinsvoll stemte imot. Det legges fram en egen sak til politisk behandling høsten 2012 om evaluering av innsparingstiltaket.

Saka om feriestengning skal opp i neste kommunestyremøte, den 29. mars.