Legemeldt sykefravær i Møre og Romsdal var 5,5 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2011, noe som er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 4. kvartal i 2010. Sykefraværet for kvinner har gått ned fra 7,8 til 7,4 prosent fra 4.kvartal i fjor til 4.kvartal 2011, mens det legemeldte sykefraværet blant menn har gått ned fra 4,7 til 4,0 prosent i samme periode.

Landet har hatt en samlet nedgang i legemeldt sykefravær på 0,6 prosentpoeng siste året fra 6,0 til 5,4 prosent.

Slik er sykefraværet i Driva-kommunene (utgangen av fjerde kvartal i 2010 i parentes:

Sunndal 4,2 (5,2).

Surnadal 5,1 (5,5).

Rindal 5,6 (5,4).

Halsa 5,8 (5,6).

Tingvoll 5,8 (6,1).

Nesset 5,8 (5,6).