Andre juledag gjør kommunen og næringshagen et nytt framstøt i håp om å få utflytta nessetgjeldinger til å vende kursen hjem igjen. Som i fjor går det ut invitasjon til andredags romjulstreff på Vertshuset Bjørnson. Dit kommer både næringslivsaktører og andre for å fortelle om hvor godt det egentlig er å bo og arbeide i Nesset. Først på «talerlista» under romjulstreffet står ordfører Rolf Jonas Hurlen som skal ønske velkommen og presentere kommunen. Knut Nesbø, kjent fra De Derre og tv-sporten, er halvt eidsvåging. Han skal komme med noen betraktninger rundt sine erfaringer fra kommunen. Banksjef Jan Børge Silset i Nesset Sparebank skal fortelle om bankens rolle som utviklingsaktør, mens Alumox-direktør Ole Martin Otterlei skal fortelle om det nye industrieventyret som er på gang på Rød og på Raudsand. Konferansier er utflytta nessetgjelding, Tommy Barstein. Det sosiale rundt treffet blir også viktig. Arrangørene av romjulstreffet sender i sse dager ut en invitasjon til romjulstreffet. De når ikke alle utflyttere med invitasjonen, og både Hurlen og Steinsvoll understreker at alle utflyttere fra 20 år og oppover er hjertelig velkommen. Les mer i papirutgaven fredag!