Saken ble behandlet i økonomi- og planutvalget i kommunen tirsdag, etter at festivalstyret hadde søkt kommunen om å få utbetalt forskudd. Styret begrunnet søknaden med at festivalen er presset på likviditet, som en følge av et etterslept underskudd fra 2006, da konserten med Sissel Kyrkjebø påførte festivalen et betydelig tap. Søknaden ble enstemmig vedtatt i utvalget. Styreleder for festivalen, Ola Ulvund, sa nylig dette til Driva om festivalen i 2008: – Det blir festival i 2008 også, selv uten forskuddet fra kommunen. Og det skal bli en god festival også til neste år. Men det vil helt klart være nødvendig å gjøre flere grep i 2008. Vi er midt oppe i evalueringsprosessen etter årets festival nå, og kan ikke si mye om den biten ennå. Blant annet skal vi delta på et frokostmøte i november, hvor vi kommer til å be om innspill fra det lokale næringslivet på veien videre. Men vi er også i full gang med å planlegge 2008-festivalen, blant annet med å få alt på plass i forhold til musikkspillet.