Det var torsdag denne uka styremedlemmene i Helse Midt-Norge fikk sjokkmeldingen: Helsedepartementets byråkrater vil ikke gi Midt-Norge pengene som trengs for å planlegge Nye Molde sjukehus. Ramma for investeringer i Midt-Norge blir 284 millioner kroner lavere enn det helseforetaket har trodd. I en pressemelding fra Helse Nordmøre og Romsdal fredag medgir Engum at utsettelsen var lite hyggelig. Likevel mener han at det er grunn å være optimistisk til å få prosjektmidler til Nye Molde sjukehus. - Vi håper på en rask avklaring, slik at prosjektet unngår forsinkelser, sier Engum, og fortsetter: - Vi er veldig fornøyd med at Helse Midt-Norge RHF har fulgt opp Nye Molde sjukehus, og innstillingen fra administrasjonen til styret om å fullfinansiere prosjektet neste år, sier Engum. Forslaget er å sette av 27 millioner kroner til fullføring av konseptfasen, og reservere 25 millioner kroner til å starte på forprosjektfasen, samt 15 millioner kroner til tomteerverv. Totalt 67 millioner kroner. Dessuten viser Engum til de positive signalene som helseminister Sylvia Brustad kom med tidligere i høst da hun besøkte Helse Midt-Norge, og slo fast at planleggingen og utredningen for nytt sjukehus i Molde kunne fortsette i 2008. - Vi opplever at hun fortsatt er positivt til videreføringen av dette sjukehusprosjektet, noe hun blant annet bekreftet i et intervju med Romsdals Budstikke i dag fredag 30. november, sier Engum. I intervjuet sier Brustad at hun på ingen måte stenger døra for å fortsette planleggingen av nytt sjukehus i Molde neste år. - Dette er udramatisk. Det kan se ut som det er et misforhold mellom forslag til investeringsbudsjett for Helse Midt-Norge for 2008 og de investeringsrammer som vil bli stilt til disposisjon. Vi vil ha et møte med representanter for Helse Midt-Norge så raskt som mulig. I pressemeldingen fra Helse Nordmøre og Romsdal vises det også til at Helse Midt-Norge RHF i nær framtid kommer til å ha et møte med Helse- og sosialdepartementet om investeringsmidlene for 2008. Helse Nordmøre og Romsdal er inviterte til å gi sine innspill til RHFet i forkant.