– Jeg har vært så langt nede etterpå. Har forsøkt å glemme og holde hemmelig, sa en av jentene i retten. 45-åringen fra Sunndal tilsto i retten torsdag seksuelle overgrep, og sier han er skyldig i samtlige tiltalepunkt unntatt ett. Han ga jentene på ti, elleve og tolv år penger for utuktige handlinger og sexleker som tiltalte ønsket. Det startet med ti kroner, utviklet seg til 50-lapper og tiltalte fikk ofte besøk av små piker gjennom cirka ti år. Jentene kledde seg nakne i mannens leilighet, eller det skjedde ting under bilturer. Kun på ett punkt sa han nei til skyldspørsmålet; punkt én i tiltalen, for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og at den seksuelle omgangen var likestilt med samleie. Det er på dette punktet han slåss for å unngå en fengselsstraff på minst to år. Blir han kjent skyldig her, etter at jenta har gitt sin forklaring og det er ført andre bevis, kan tiltalte få en lang fengselsstraff. Utuktig omgang og seksuell handling har en langt lavere strafferamme. – Jeg sluttet i 2004 eller 2005. Det er bra det ble oppdaget. Jeg prøvde å være snill, sa mannen i retten. Tiltalte er i jobb, og han har samboer. Han er ikke selv far. Les mer om saken i papirutgaven fredag.