Statnett gjennomfører i disse dager vedlikehold på 420 kV kraftledning. Det er kraftledningen som går mellom Viklandet transformatorstasjon i Sunndal kommune og Fræna transformatorstasjon i Fræna kommune som vedlikeholdes. Arbeidet utføres mellom Viklandet og Fræna. De har varslet publikum og beboere blant annet gjennom annonse i Driva og gjennom nettsidene til de berørte kommunene.

– Det er flere lag som holder på ulike steder. Statnett tar en full befaring på hele linja og bruker da helikopter og i noen tilfeller terrenggående kjøretøy. Helikopter og terrengkjøretøy vil også bli brukt under selve arbeidet med linja, sier kommunikasjonsrådgiver Martha Hagerup Nilson i Statnett til Driva.

Vil redusere faren for feil

Det er spesielt på Meisalfjellet i Nesset kommune, også ved hytteområder, det må gjøres utbedringer.

– Vi går spesielt inn for å gjøre forbedringer på kraftledningen på Meisalfjellet fordi det er den mest værutsatte strekninga vi har på linja. Vi utfører dette arbeidet for redusere faren for feil.

– Har det vært feil på linja på grunn av været på Meisalfjellet?

– Ja, spesielt ved kombinasjonen mye vind og snøvær har vi opplevd utfall av linja. For å redusere faren for utfall vil vi fjerne den ene av to toppliner på en del av strekninga over fjellet. Denne er det ikke behov for akkurat på denne strekninga, da vi har en ekstra. Så skal det også settes på avstandsholdere. Avstandsholdere monteres mellom linjene, for å unngå at de slås sammen ved sterk vind. Ved mye vind kan linjene komme borti hverandre og da vil hele kraftledningen slå seg ut. Den vil koples inn igjen rett etterpå, såframt det ikke er noe galt med den, men det blir forstyrrelser i nettet.

Helikopterflyging

Det vil bli en del helikopterflyging på Meisalfjellet, samt fram og tilbake til basen for å frakte mennesker og utstyr. Det skal også monteres flymarkører på et spenn over Gammelsetervatnet i Nesset kommune.

– Folk vil merke helikoptertransporten. På Meisalfjellet vil det i hovedsak bli brukt helikoptertransport.

Nilson forteller at arbeidet begynte 19. mai og fortsetter fortløpende fram til 24. juni.

Det blir benyttet helikopter og bruk av terrenggående kjøretøy i kraftledningstraseen. Størstedelen av arbeidet vil foregå i traseen over Meisalfjellet. Det vil også bli montert flymarkører på luftspenn over Gammelsetervatnet i Nesset kommune.

Helikopterbasen

– Helikopterbasen vil være på parkeringsplassen ved Meisalvatnet. Størsteparten av arbeidet skal gjennomføres på Meisalfjellet. Ellers vil det være aktivitet langs hele strekninga fram til 24. juni. Vi håper at arbeidet ikke forårsaker ulemper for naboer til kraftledningen eller turgåere i området, sier Nilson.

Arbeidet utføres samtidig som at det foregår revisjoner på Ormen Lange – anlegget.