Banksjef Johnny Engdahl forteller at prosessen med å bli en egenkapitalbank startet i fjor høst.

– Så langt har interessen vært god. Uten nevneverdig markedsføring har banken allerede i dag ei liste som teller 120 interessenter. Dette er både privatpersoner, bedrifter, lag/foreninger og banker.

- Stor interesse

– Lokalsamfunnet har vist stor interesse for egenkapitalemisjonen siden saken ble offentlig kjent i desember. Vi føler oss rimelig sikre på at vi vil få dette i land og ser ikke bort fra overtegning. Det har vært ei spennende reise så langt. Vi har satt en nedre grense på 30 millioner for at emisjonen skal gjennomføres. For å sikre minimumstegningen er det etablert garantikonsortium på 30 millioner kroner. Dette fulltegnes i disse dager. Også her har interessen vært upåklagelig. Garantistene består i all hovedsak av lokalt næringsliv og personkunder i lokalsamfunnet. Så langt er det 22 tegnere i garantien, hvor nedre tegningsbeløp er en million kroner.

Engdal mener prosessen med etableringen av garantikonsortiet har gått fort:

– Vi startet 16. januar med salget og 6. februar er så å si alt plassert. Garantistene har vist positiv innstilling og interesse for bankens framtidige vekst og utvikling. Interessen har gitt oss stor tro på at emisjonen vil gå bra. Etter påske; den 2. februar starter emisjonen, som vil pågå tre uker.

Er planlagt

Banksjefen forteller at Sunndal Sparebank har levert solide resultat de siste fem åra, til tross for finanskrise, og skjerpet konkurranse i nærområdet. De har styrket sin stab med to årsverk. I fjor opplevde Sunndal Sparebank en kraftig utlånsvekst på 16 prosent og resultatvekst på hele 60 prosent. Kjerne- og kapitaldekningen endte ved sist årsskifte på 18,3 og 20,6 prosent, og Engdahl mener en emisjon på 50 millioner vil styrke kjernekapitalen til om lag 22,5 prosent, og at dette vil bringe banken fram blant de aller beste kapitaliserte bankene i Norge.

– Vi har fortsatt et godt grep om markedet. Med et resultat etter skatt på 17,5 millioner endte egenkapitalavkastningen på 9,8 prosent i 2012.

Avkastning

Når det gjelder egenkapitalbevis er det avkastningen som er interessant.

– Vi er en kostnadseffektiv aktør og vi har hatt moderate tap, forteller banksjefen. Og nå blir det altså mulig for bedrifter, enkeltpersoner, lag og foreninger og kjøpe egenkapitalbevis. Minste tegningsbeløp blir 10.000 kroner. Maksimum tegningsbeløp lovmessig er begrenset til 10 prosent. Beløp over dette må godkjennes av Finanstilsynet.

– Vi gjør ikke dette av nød, og har planlagt det en tid. Vårt mål er å styrke robustheten til banken, samtidig som vi øker bankens kapasitet til å delta ytterligere ovenfor lokalt næringsliv. Vi har store markedsmessige ambisjoner. I mars vil vi arrangere informasjonsmøter. Datoer er allerede annonsert på bankens heimesider og vil bli annonsert ytterligere.

Vil styrke soliditeten

Engdahl utdjuper hva egenkapitalbevis er:

–  Det er et egenkapitalinstrument for sparebanker. Egenkapitalbevis er utbytteberettiget. Tradisjonelt har det vært høg direkteavkastning på egenkapitalbevis på mellom 6 og 7 prosent i gjennomsnitt de siste 25 åra. Vi har en langsiktig målsetting på mellom 7 og 10 prosent i avkastning. Risikoen er relativt beskjeden til god avkastning.

Årsaka til at Sunndal Sparebank blir egenkapitalbevisbank er at de vil styrke soliditeten og sikre videre vekst. Banken ønsker også å la lokale eiere ta del i den framtidige verdiskapningen.

Engdal presiserer at dette er en unik sjanse:

–  Det kan gå mange år før vi eventuelt gjennomfører en ny emisjon, så skal en være med, må en gjøre det nå. Jeg mener det er et attraktivt tilbud og at en vil oppnå akseptabel avkastning over tid.

Les enda mer i fredagens papirutgave av Driva.