Dette har blitt mulig å gjennomføre blant annet takket være at vel 150.000 kroner allerede er kommet inn fra enkeltpersoner, lag, foreninger og bedrifter i den pågående kronerullinga. Ildsjelene i kretsen legger ikke skjul på at de håper det vil komme inn enda mer, noe som i tilfelle vil komme svært godt med. Nok en gang har dugnadsinnsatsen i kretsen vist seg å være overveldende. Allerede etter et par timers tid onsdag var store deler av området foran Sunndalsporten ferdig asfaltert. Dermed er en ny milepæl i Sunndalsportens historie nådd.

Mange som var innom Sunndalsporten i lunsjpausen fulgte arbeidet med stor interesse. Også barnehagebarna og ansatte i barnehagen likte det de så under sin utflukt denne dagen. I tillegg hadde de blant annet vært på blåbærskog, kunne de fortelle.