Har bosatt 100 flyktninger i Sunndal, de fleste fra Ukraina. – Et veldig høyt antall

foto