LO-tillitsvalgte støtter næringslivet i spørsmålet om fjordkryssing

foto