Planlegger barnebakke: – Det har vært ønske om dette i mange år

foto