Det gjer også professor Jonathan Stern frå Oxford Institute for Energy Studies samt representantar frå olje- og gassnæringa.

JazzGass konferansen er ein årleg møteplass i Molde mellom næringsliv og politikarar på alle nivå. Møre og Romsdal fylkeskommune har nyleg inngått partnarskap med Gassco om JazzGass konferansen.