Det er løsning i meklingen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening. Dermed blir det ingen ting av den bebudende streiken. Fem NJ-medlemmer i Driva var blant de 2200 journalistene som var tatt ut i streik dersom det ikke ble en løsning.

Meklingsløsningen innebærer at alle minstelønnssatser øker med 10.000 kroner.