Det går fram i en pressemelding fra LO Indre Nordmøre og Sunndalsøra Arbeiderkvinnelag. Kristiansen kommer i forbindelse med at Sunndal markerer 100 år som industristed, samt markering av Stemmerettsjubileet og 100 år med kvinnelig stemmerett.

- Vi ble svært glad og stolt da Kristiansen takket ja til invitasjonen fra oss sier nyvalgt leder i LO Indre Nordmøre, Arve Baade og leder i Sunndalsøra Arbeiderkvinnelag, Tove-Lise Torve.

- For oss i LO Indre Nordmøre betyr det veldig mye at vår øverste leder prioriterer oss så raskt etter at hun ble valgt, sier Baade.

- Det lover meget godt for det fagligpolitiske arbeidet og gir en enorm inspirasjon for oss på grasrota.

Gerd Kristiansen har satt av hele dagen i Sunndal. Hun skal få en innføring i industriutviklingen i Sunndal, hvor hovedstikkordene er vannkraft og aluminiumsindustri. Planen er at hun både skal besøke Statkraft / Statnett og Hydro hvor hun vil få orientering og omvisning, samt treffe tillitsvalgte og ledelse. Hun håper også å få treffe ansatte som ønsker en prat med henne.

- Dette blir en utmerket anledning for oss i fagbevegelsen å møte LO-lederen ansikt til ansikt, sier Baade.

- Vi vil benytte anledningen godt. Spesielt viktig blir det for oss å snakke om viktigheten av at LO sentralt må holde trykket oppe overfor politiske myndigheter når det gjelder rammevilkårene for kraftforedlende industri. Kristiansen vil også møte ansatte i kommunens helse- og omsorgssektor. Her vil problematikken rundt deltidsstillinger og ei lønn å leve av være hovedtema. Et viktig tema for medlemmene i LO.

Dagen før Kristiansen kommer til Sunndal, er det nøyaktig 100 år siden Stortinget vedtok stemmerett for alle kvinner. Om kvelden onsdag 12. juni vil det bli arrangert et åpent møte med Kristiansen som hovedinnleder.

- Styret i Sunndalsøra Arbeiderkvinnelag planla i vinter at vi ville ha ei stemmerettsmarkering i tilknytning til jubileet i juni. At vi skulle være så heldig at vi fikk selveste LO-lederen til å komme var mye mer enn det vi kunne håpe på, sier Tove-Lise Torve.

- Vi ble kjempeglade da Kristiansen sa ja til å besøke oss.

I tillegg til at Kristiansen vil snakke om stemmerettsjubileet, likestilling generelt og i arbeidslivet spesielt, gleder vi oss også å høre hvilke visjoner LO har for samfunnsutviklingen i Norge framover.

– Jeg regner med at hun har kofferten full av viktige saker etter LO-kongressen tidligere i vår.

Torve og Baade lover både jubileumskake og kaffe til alle frammøtte.

- Vi håper sunndalingene går kvinne og mann av huse denne kvelden for å høre hva LO-lederen har på hjertet. Det vil bli rikelig anledning både til å stille spørsmål og komme med kommentarer direkte til Kristiansen, avslutter de.

Detaljert program for dagen vil bli annonsert senere.