NKF: – 1 av 3 sykehjem har innvending feil eller alvorlige mangler