HAMOS tilbyr nå hentetjeneste for gjennvinnbart avfall. Dette for å gjøre det lettere å gjøre riktige miljøvalg.  De som har en ødelagt vaskemaskin, et møbel eller andre ting som de gjerne skulle levert hos en gjenvinningsstasjon, men ikke har anledning å frakte det dit selv, kan få hentet det heime hos seg.

- HAMOS ønsker å gjøre det enda lettere å levere avfall til gjenvinning, så vi har derfor innført en henteordning av avfall hjemme hos folk. Dette er i tillegg til den ordinære hentingen av restavfall, plastemballasje og papir/kartong. Tjenesten dekkes av det årlige renovasjonsgebyret og medfører derfor ingen ekstra kostnad for den som velger å benytte seg av dette, sier kommunikasjonsleder Vanja Gjelstenli.

Tjenesten må bestilles hos HAMOS enten på telefon eller nett.

- Gjenvinner´n vil i løpet av 14 dager dekke alle HAMOS sine eierkommuner, sier Gjelstenli.

Tjenesten fungerer slik:

o Avfallet må sorteres og plasseres ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før

o Maks vekt pr. enhet som kan hentes er 25 kg

o Dersom enhet er lagret på pall på fast underlag kan enheter over 25 kg. hentes

o Store enheter kan hentes dersom de kan trilles på sekketralle

o Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre

o Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, gis brukbare gjenstander til ombruk

o Oppdraget skal kunne utføres av én person

o Vi kan hente maks. 2 ganger pr. år pr. husholdningsabonnement

o Tjenesten er kostnadsfri