Disse ble feiret for lang og tro tjeneste ved Hydro

foto