Behov for ekstra areal - setter opp paviljonger

foto