Disse får kjøre snøscooter i fjell- og hytteområder de neste fire år

foto