Uanmeldt tilsyn ved Real Alloy Raudsand - varsles om stans i avfallsmottak: – Forurenser fjorden

foto