Foto: Ingrid Ellevset

De siste fire årene har de aller fleste drosjene i Møre og Romsdal kjørt pasienter for Helse Midt-Norge i regi av Nordvest Taxi AS – en sammenslutning mellom drosjeeiere i fylket, som organiserer pasienttransporten også for kommunene Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, Tingvoll og Nesset.

Avtalene som gjelder pasientkjøring i fylket går ut i sommer, og fristen for å legge inn anbud for pasientkjøring for den kommende fireårsperioden gikk ut 27. februar. Imidlertid har ingen drosjeselskap meldt sin interesse. Heller ikke Nordvest Taxi AS.

– Årsaka til dette er at vilkårene som ble satt i anbudet er så strenge at vi ikke finner å kunne kjøre på dem, vilkår vi rett og slett ikke kan oppfylle. Skulle vi lagt inn anbud, måtte vi tatt så mange forbehold at anbudet ville blitt forkastet uansett. Da er det like greit å ikke levere noe, sier daglig leder i Nordvest Taxi AS, Steinar Nilsen.

Han viser blant annet til at helseforetaket krever at det skal kunne stilles ubegrenset antall biler til disposisjon for pasienttransporten, og at det legges opp til et system med bøter når oppdrag ikke blir utført slik foretaket krever. Slike bøter kan bli brukt i situasjoner der det faktisk ikke finnes biler til å utføre oppdraget, påpeker han. Videre stilles det krav om tidsfrister for frammøte – frister som er så knappe at Nordvest Taxi mener det i mange tilfeller vil være umulig å holde dem.

Ikke forventet

– Dette hadde vi ikke forventet. Det sa kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukaas i Helse Midt-Norge til NRK Møre og Romsdal denne uka.

Helseforetaket har nå to valg: Enten å gå til direkteanskaffelse av pasientkjøring, som betyr at forhandlinger vil bli innledet med aktuelle parter, eller å lyse anbudet ut på nytt.

– Dersom det blir forhandlinger, vil jeg tro vi er en av de aktuelle partene, sier Nilsen.

– Jeg antar helseforetaket nå ser at de må gi oss vilkår vi kan leve med.

– Hva om dere ikke får anbudet?

– Det vil få store konsekvenser, ingen tvil om det. Det vil kunne føre til at de aller fleste distriktsløyvene i Møre og Romsdal forsvinner, og dermed vil en kunne stå igjen med mange kommuner uten drosjeløyver. Hos enkelte kommer nærmere 90 prosent av inntektene fra pasienttransporten.

– Eksistensgrunnlaget

Daglig leder Ed Sjølseth i Sunndal Taxi BA sier til Driva at mellom 40 og 50 prosent av omsetningen lokalt kommer fra pasienttransport.

– Selv om det vil ramme drosjenæringa på mindre steder hardere, ville det også for oss fått store konsekvenser dersom pasienttransporten falt bort. Jeg håper dette skal løse seg, vi er spente på hva som kommer til å skje. Dette har mye å si for hele eksistensgrunnlaget vårt.

Han mener imidlertid det var riktig av Nordvest Taxi å ikke legge inn noe anbud på pasienttransporten.

– Nå har vi kjørt for helseforetaket i fire år på dårlige vilkår. I det nye anbudet legges det opp til enda dårligere vilkår. Det kan vi ikke være med på, og jeg er glad for at Nordvest Taxi nå setter foten ned på vegne av drosjeeierne i fylket. Smertegrensa vår er nådd.

Sunndal Taxi har i dag seks biler i trafikk, fordelt på fem løyver og ett reserveløyve. Maxi-taxien er per i dag ikke i drift, på grunn av nye krav som til taksametre som ble innført fra 1. januar. For drift av bilen må det kjøpes nytt taksameter til nærmere 60-70.000 kroner.

– Det har vi ikke sett oss råd til å gjøre.

Imidlertid har Sunndal Taxi søkt kommunen om tilskudd til innkjøpet, og Sjølseth viser også til at det er dette kjøretøyet som er tenkt brukt som flybuss dersom undersøkelsen Sunndal næringsselskap gjennomfører i disse dager skulle vise at det er behov for et slikt tilbud i Sunndal. Dette vil i så fall gjøre Sunndal Taxi i stand til å investere i nytt utstyr.

Sjølseth forteller at omsetningen har tatt seg opp det siste året. Imidlertid øker driftsutgiftene mer enn -inntektene.

– Det er bare å se på dieselprisen, det. I tillegg stilles stadig nye krav. Alt blir dyrere. Vi greier fortsatt å leve av det, men det blir mange timer for å få ei anstendig inntekt.