Ny spenning rundt trasévalg?

Debatten rundt trasévalg for den ferjefrie forbindelsen mellom Surnadal og Sunndal ruller videre. Torsdag var kommunestyrene invitert til befaring på begge sider av fjorden. Befaringen startet på Ålvundeid der sjefingeniør Svein Solbjørg og planlegger Trygve Vestad fra Statens vegvesen orienterte om tunnelinnslaget på Trollheimstunnelen. Deretter var det stopp både ved Ålvundfossen og ved ferjekaia på Røkkum før turen gikk videre til Svinvika og Todalen.

Arbeidet med å avløse ferja med veg mellom de to kommunene har med ulik styrke pågått siden før andre verdenskrig. Der er få andre vegprosjekt i landet som kan vise til maken. Ulike alternativ har vært vurdert og forkastet. Deriblant brualternativet. De siste åra har Trollheimstunnelen mellom Børset og Todalen framstått som det eneste alternativet. Helt fram til brualternativet igjen ble kastet inn i debatten. Vegvesenet har regnet på kostnadene og kommet fram til at alternativet med tunnel fra Ålvundfossen og bru over fjorden fra Rakaneset over til Svinvika blir dyrest å bygge med en prislapp på 1,75 milliarder kroner. Trollheimstunnelen kommer på 1,5 milliarder inkludert utbedring av Svinviktunnelen, mens det undersjøiske alternativet er kostnadsregnet til 1,2 milliarder kroner.

Onsdag ble det kjent at Nordøyvegen, som ligger foran Trollheimstunnelen på fylkets prioriteringsliste, går på en gigantisk kostnadssprekk. Prosjektet har tidligere vært kostnadsregnet til 1,8 milliarder kroner. Nå synes det klart at det kommer til å koste minst 2,6 milliarder kroner. Det blir mildt sagt en utfordring å få finansieringen på plass. Kostnadssprekken på Sunnmøre gjør det heller ikke enklere å få de nødvendige kronene til ferjefri forbindelse mellom Surnadal og Sunndal på plass.

Under gårsdagens befaring og oppsummering i Todalen, tente vegvesenets planlegger Trygve Vestad et nytt lys for det undersjøiske alternativet som så langt har ligget bakerst i leksa. Vestad mener alternativet er for godt til at det ikke bør følges opp. Ordførerne Mons Otnes og Ståle Refstie er enige om å legge de tre alternativene fram for sine respektive kommunestyrer i løpet av våren. Gårsdagens overraskende innspill fra vegvesenets mann gjør det ikke lettere for politikerne å bestemme seg. Vi rår politikerne på begge sider av fjorden til å tenke seg grundig om før de eventuelt vraker Trollheimstunnelen til fordel for det undersjøiske alternativet. For noen er tydeligvis inne på de tanker. Det har vært argumentert med at nye utredninger på bru kan bety at prosjektet mister plassen sin på fylkets prioriteringsliste. Er ikke den samme faren der i forhold til tidsbruk med en nærmere utredning og planlegging av det undersjøiske alternativet?

Gårsdagens befaring synes uansett å ha en klar konsekvens: Brualternativet må legges vekk.

Gårsdagens overraskende innspill fra vegvesenets mann gjør det ikke lettere for politikerne å bestemme seg