ENIGE I PRINSIPPET: Ordfører John Ole Aspli (Ap) i Rindal, statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet, avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE og ordfører Mons Otnes (Ap) er enige om at bedre miljø i Surna er målet for revisjonen av vilkårskravene for elva. Foto: Foto: Geir Forbregd

– Et grundig kunnskapsbasert arbeid ligger til grunn for våre vilkårskrav, åpnet ordfører John Ole Aspli (Ap) i Rindal sin gjennomgang av kravene med før han overlot stafettpinnen til ordførerkollega Mons Otnes.

– Vi sier litt som Ole Brumm, ja takk til begge deler, for vi er avhengig av både kraftproduksjon og et bedre miljø i vårt nasjonale laksevassdrag, sa Mons Otnes.

I samsvar med vannforskriften krever Rindal og Surnadal kommuner i sine vilkår god økologisk tilstand i elva nedstrøms og godt økologisk potensial over. Dette betyr krav om økt minstevassføring i perioden mai til august nedstrøms kraftverket og krav om minstevassføring oppstrøms kraftverket. To av de viktigste punktene i vilkårskravene. Dette for å sikre de gode gyteområdene over kraftverket og at smolten kommer seg ut av elva og ut fjorden nedstrøms kraftverket og ikke står i elva ett år lengre enn normalt, slik det er i dag.

Rune Flatby fra NVE takket for kravene og sa at det kom til å bli åpnet revisjon av vilkårene i Surna, men han kunne ikke si noe om hvor lang tid det ville ta å få sluttbehandlet revisjonen.

– Det kan ta lang tid og jeg tør derfor ikke si noe om tidshorisonten, sa Flatby.

Les mer om villakskonferansen i papirutgaven fredag.