Regjeringen gir 4,6 millioner kroner til samhandling i Møre og Romsdal. Av disse får Sunndal 800.000 kroner til arbeidet med Distriktsmedisinsk senter.

- Dette kommer pasientene og innbyggerne i fylket til gode, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, i en pressemelding.

Samhandlingsreformen trer i kraft 1.januar neste år. De viktigste målene med reformen er bedre helsetjenester der folk bor, tidlig behandling av sykdom og mer forebygging.

I år har regjeringen satt av 133 millioner kroner til samhandling i kommunene. Seks ulike prosjekter i Møre og Romsdal får nå støtte fra denne potten.