Fjerning av tang, rekved og søppel samt påfylling av kalksand blir ansvaret til Glærum kalksteinsgruve i åra som kommer. Selskapet har undertegnet en avtale med Surnadal kommune verdt 135.000 kroner i året for arbeidet. Begge parter er fornøyd med avtalen. Gruveselskapet får ekstra sysselsetting og kommunen er sikret ei skinnende kvit strand.

– Vi har allerede startet på arbeidet og skal være klare til badesesongen starter, sier Kåre Einar Møkkelgjerd, hos Glærum kalksteinsgruver.

Til nå er alt arbeidet med stranda tatt på dugnad, men kommunen innser at de trenger noen til å ta seg av stranda. Kalkstranda er regulert inn som bade- og fritidsområde. Kommunen har de seinere åra kostet på parkeringsplasser og sanitærbygg. Altfor at den sydenkvite stranda skal forbli et så populært og attraktivt bade- og rekreasjonsområde som det er i dag.

– Stranda har stor markedsføringsverdi. Avtalen med Glærum kan ses på som en forlengelse av det arbeidet kommunen så langt har gjort, sier ordfører Mons Otnes (Ap) i Surnadal.

Gruveeier Truls Sverdvik bekrefter markedsføringsverdien av stranda slik den er og se på video fra Surnadal. Ikke bare har fastboende og turister oppdaget stranda, men også andre kommuner.

– Vi har fått henvendelser fra andre kommuner som ønsker kalksand til sine strender, sier Sverdvik.