– Det er alltid noko som kan gjerast betre og da er det ofte krevjande å gjere dei rette prioriteringane