Norges Bondelag går til forhandlinger om en jordbruksavtale