Norges Bondelag går til forhandlinger om en jordbruksavtale

foto