Dette er endringane Høgre, Venstre, KrF og Senterpartiet vil gjere i budsjettet i Sunndal