Teknikk-, miljø- og kulturutvalget får torsdag på bordet ei sak om hva Sunndals nye og flotte barnehage på Holssanden skal hete. Barnehagen er godt i gang med sitt første år, og navnet som er blitt brukt så langt, er Hoelsand barnehage. Dette er en videreføring av navnet som har fulgt prosjektet siden starten. Barnehagesjef i Sunndal, Mona Reinset, forklarer at det har falt naturlig å fortsette å bruke Hoelsand-navnet. Sjøl om den offisielle skrivemåten for stedet er Holssanden. I et notat bemerker barnehagesjefen at barnehagetjenesten opplever Holssanden som et oppkonstruert navn.

Hoelsand og Holssanden

Det var i juli 1995 skrivemåten Holssanden ble vedtatt for boligfeltet mellom riksvegen og elva Driva. Ifølge Statens Kartverk finnes både navnet Hol, lia Holan og Holsskeiet i det samme området. Men mange bruker fortsatt Hoelsand-navnet i Sunndal.

– Det het jo Hoelsand tidligere, så det henger nok igjen hos mange, tror Gunnar Olav Furu, plansjef i Sunndal. Han forteller at «Hoelsand» sto på skiltet som peker inn mot boligfeltet tidligere, og anslår at det ble erstattet av dagens skilt med riktig skrivemåte «Holssanden» for rundt ti år siden. Vegen som slynger seg fra riksvegen og inn i feltet heter fortsatt Hoelsandvegen.

Vinnu?

8. september hadde navnekomitéen i Sunndal møte om saka. Her ble det vist til praksis i Sunndal, hvor navn på barnehagen stort sett har fulgt stedsnavnet. Grøa barnehage, Holten barnehage og så videre. Et unntak har vært Stortuva barnehage.

– I dette tilfellet har prosjektet siden starten hatt navnet «Hoelsand barnehage». Denne skrivemåten er i tråd med lokal bruk av navnet, som Hoel-gårdene, Hoelsandvegen og Hoelsand fotballag. Med tanke på hvordan navnet blir brukt og uttalt, vil det derfor på ingen måte bli feil å videreføre navnet «Hoelsand barnehage». Selv om Holssanden er den offisiell skrivemåten. Da hører det også med til historien at den offisielle skrivemåten er svært omdiskutert i nærområdet, heter det i vurderingen av saka.

På møtet i navnekomiteen ble også navnet «Vinnu barnehage» lansert.

– Med et slik navn, vil barnehagen bli oppkalt etter landets høyeste foss, som ligger midt i nedslagsfeltet for barnehagen. Vinnu har en fin klang, det er lett å uttale, fossen er godt synlig og lett og identifisere seg med for barna – pluss at navnet Vinnu godt kan brukes utover selve navnet på fossen.

En avstemning ble gjennomført. To stemmer ble avgitt for Vinnu barnehage, og to for Hoelsand barnehage. Ingen ønsket seg Holssanden barnehage.

Saka kommer til behandling i TMK-utvalget torsdag.