Etter mange år med nedgang, har antallet som tar førerkort ved myndighetsalder økt igjen de siste årene.

- Årsakene er nok flere, men nå er det flere muligheter for å disponere bil uten å eie den. Derfor synes nok flere unge at det er kjekt å ha lappen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt hvor mange unge som tar førerkort på bil. I 1994 tok 59 prosent av alle 18-åringer førerkortet, mens andelen var nede på 37 prosent i 2007. Nå er trenden definitivt i endring. I 2015 tok 47 prosent av alle 18-åringer førerkort.

- Vi er litt overrasket over denne økningen. Det er stikk motsatt utvikling av hva både vi og andre har trodd på, mener Sagedal.

Tidligere tok man førerkort for så å kjøpe seg en bil. Slik er det ikke lengre. De siste årene har delingsøkonomien gjort at det er flere bilkollektiver å velge mellom, man kan leie av privatfolk på Nabobil, og mobilitetstjenester vil det komme mer av i årene som kommer. Fellesnevneren er at man må ha lappen for å benytte seg av disse tjenestene.

- Det er et stykke frem til førerløse biler. Så i overskuelig fremtid er det viktig med førerkort på bil selv om man ikke skal eie bil selv, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Bilene er også i endring. Det ene er at elbiler er mer stuerene i et miljøperspektiv, men lav- og nullutslippsbiler har også automatgir. Flere og flere velger også automatgir på tradisjonelle biler, og automatgir gjør det mindre teknisk å kjøre en bil.

- Terskelen for å ta lappen er lavere nå når automatgir begynner å bli vanlig. Det gjør det rett og slett enklere å lære seg å kjøre bil, sier NAFs kommunikasjonssjef.