Ja - på parkeringsplassen ved Steinbrua ble det etter hvert en ganske stor mengde søppel som det rett og slett ikke ble plass til i søppelcontaineren.

Men emballasjen til gassgrillen som ligger på toppen av containeren, ville vel uansett ha vært vanskelig å få puttet inn gjennom de små lukene?

Bildet er tatt 2. påskedag i 13-tida.