Til sammen 29 melkeprodusenter fra Midt-Norge er tildelt sølvtina for levering av elitemelk i 15 år. Dette er den høyeste utmerkelsen for god melkekvalitet som deles ut i Norge.

I Driva sitt området fikk følgende produsenter sølvtina:

Ingvar Aasen, Nesset

Arnfinn Gregorius Grüner og familie, Sunndal

Ingeborg og Jens Kristian Eikrem, Tingvoll

Frode Ulset, Tingvoll

Helga og Torgrim Furuhaug, Rindal

Utdelingen fant sted på Lillestrøm 23. april i forbindelse med årsmøtet i TINE.

En skikkelig kraftprestasjon

Det er flere krav som må oppfylles for å få Sølvtina, deriblant må det leveres elitemelk sammenhengende i 15 år. Det vil si melk av aller beste kvalitet i alle måneder uten et eneste feilskjær. I gjennomsnitt har sølvtinemottakerne hatt over 2000 feilfrie melkeleveringer de siste 15 årene.

- Dette er et resultat av et langsiktig og møysommelig arbeid hos bøndene og fra TINEs rådgiverapparat. En slik kraftprestasjon krever særdeles god drift og høy faglig dyktighet hos melkebonden, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE i en pressemelding.

Kjempeprestasjon

I 2012 var det i hele landet 102 melkeprodusenter som innfridde kravene til å få sølvtina. Hele 95 prosent av melka som i fjor ble levert til TINE tilfredsstilte kravene til elitemelk. For å sikre god melk i butikken tester TINE kvaliteten på melka hele åtte ganger, fra tankbilen henter den på gården og fram til utkjøring til butikk.

- Kvalitet, mattrygghet og kjennskap til opprinnelse er stadig viktigere for forbrukerne, sier Refsholt.