Det blir ingen sammenslåing av Sunndal Sparebank og Nesset Sparebank. Av en pressemelding som banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank sendte ut tirsdag morgen kommer det fram at fusjonsprosessen avsluttes.

Pressemeldingen har følgende ordlyd:

Styrene i Nesset Sparebank og Sunndal Sparebank besluttet i desember 2014 å gå i forhandlinger om en mulig sammenslutning av de to bankene.

Etter en totalvurdering har bankene blitt enig om at det er mest hensiktsmessig å avslutte prosessen med tanke på å etablere en større bankenhet i Nesset og Sunndal.

Bankene har hver for seg en sterk markedsposisjon et godt økonomisk fundament for videre vekst og utvikling. På denne basis vil bankene videreføre virksomheten som selvstendige, lokalstyrte sparebanker.

Beslutningen om å avslutte prosesssen kommer svært overraskende. Så seint som i februar i år meldte begge bankene at fusjonsforhandlingene gikk  som planlagt, og at de etter planen skulle være sluttført i løpet av mars/april. Under forutsetning av godkjenning i begge forstanderskapene og nødvendige tillatelser fra myndighetene, tok bankene sikte på å gjennomføre sammenslutningen seinest innen 1. januar 2016.

Det blir det nå ikke noe av.

Driva oppdaterer saken.