«Ionefordeling over cellemembranen» står det på skjermen foran de tolv elevene på klasserommet i andre etasje ved Sunndal videre-gående skole. På videooverføring fra Molde forteller en lærer om diffusjon av kalium ut av cellene. Han skriver på tavla. Tegner og forklarer. Elevene noterer.

Motivert gjeng

Den store mangelen på sjukepleiere i Sunndal var bakgrunnen for at kommunen i fjor tok

initiativ overfor Høgskolen i Molde for å få på plass et tilbud om desentralisert deltids sjukepleierutdanning. I desember fattet høgskolestyret endelig vedtak og ga klarsignal for oppstart av deltidsstudiet høsten 2016. En var spent på interessen for tilbudet. Men pågangen var over all forventning. Hele 170 søkere meldte sin interesse, fra Sunndal, nabokommunene og regionen for øvrig – og landet ellers. Det er liten tvil om behovet for et slikt tilbud. For

to uker siden var det studiestart

for drøyt femti forventningsfulle studenter.

– Den største gruppen kommer fra Sunndal, men det er også en ganske stor gruppe som kommer fra Oppdal og fra surnadalsområdet, sier lektor Hans Inderhaug.

– Det er en motivert gjeng, bekrefter han.

Studentene på deltidsstudiet må i stor grad drive sjølstudium og arbeide i studentgrupper. Digitale arbeidsformer brukes gjennom hele studiet, som videooverført undervisning og veiledning. På den måten er det mulig for den enkelte å tilpasse studiet til sin hverdag. Blant annet kan elevene velge om de vil følge undervisningen på skolen eller heimefra. I tillegg er det lagt inn flere samlinger, både på Sunndalsøra og i Molde.

Nye utfordringer

Elevene som er samlet denne dagen for å få undervisning i anatomi og fysiologi, har ulik alder, ulik bakgrunn. Felles er ønsket om videreutdanning.

– Jeg har jobbet i habiliteringsavdelingen som helsefagarbeider i noen år. Jeg følte vel at det var på tide å komme seg litt videre. Da dette tilbudet dukket opp, måtte jeg bare slå til, smiler Marte L. Seljebø fra Sunndal.

Hun kombinerer deltidsstudiet med fulltidsjobb. Det lar seg gjøre med en arbeidsgiver som er villig til å tilrettelegge. Sunndal kommune gir sine ansatte fri med lønn de dagene det er samlinger.

Slik er det ikke for de ansatte i Halsa kommune. Ann Sissel Sæther har kjørt hele vegen fra Valsøyfjord til Sunndal denne dagen fordi hun ønsker å følge undervisningen når hun har mulighet til det. Sæther, som har arbeidet som hjelpepleier i Halsa og Surnadal i 15 år, kombinerer utdanningen med 60 prosent stilling. Det kan være krevende å få kabalen til å gå opp, men med god motivasjon og hjelp fra familien går det.

– Jeg søkte vel på dette tilbudet fordi jeg ønsket nye utfordringer og arbeidsoppgaver, forteller hun. Det var en tekstmelding fra sjefen som fikk henne til å melde seg på. Nå er hun, i likhet med de andre, i gang med et utdanningsløp over fire år.

– Det er mye nytt å sette seg inn i, sier Seljebø. I dag er det nervesystemet det handler om. Elevene skal før jul ha to eksamener; en i mikrobiologi og generell hygiene og en i anatomi, fysiologi og biokjemi. Ifølge Inderhaug er det gjerne sistnevnte som er den største «bøygen» å greie for studentene.

– Et stort fag, som innebærer mye pugging, kommenterer han.

Mangel på sjukepleiere

Om fire år vil de femti studentene være på veg inn i et yrke hvor de vil kunne jobbe med mye forskjellig. Sjukepleiere jobber med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt av helsetjenesten; på sjukeheimer, i heimesjukepleie, psykisk helsearbeid, innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, på sjukehus, i ambulansetjeneste, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

– Jeg vet ikke helt hva jeg ønsker å jobbe med, sier Marte. Men legger til at hun synes det høres spennende ut å arbeide som operasjonssjukepleier.

– Det vil ikke by på problem å få jobb for dem som tar utdanningen som går over fire år, sa pleie- og omsorgssjef i Sunndal, Anne Berit Langholm Vullum til Driva, da studietilbudet først ble presentert.

Aldri før har det vært større behov for sjukepleiere i kommunehelsetjenesten. Ifølge forskningsistituttet NOVA manglet norske kommuner i fjor 2350 sjukepleiere og 200 spesialsjukepleiere. Om 20 år vil sjukepleiermangelen i Norge være på 30.000, ifølge Helsedirektoratet.

Til studiestarten på den desentraliserte sjukepleierutdanninga ble det ansatt to høgskolelærere lokalt på Sunndalsøra; Kristin Sande og Monika Holten.