Natt til den 23.12 er det meldt om store nedbørsmengder i Sunndal, spesielt mellom 00:00 - 06:00. Da kan det komme over 30 mm regn i lavlandet, men som snø i fjellet. Varsom.no melder derfor så langt om stor rasfare, faregrad 4 -  rød, den 23.12.

Det er ordfører Ståle Refstie som opplyser dette i en pressemelding.

Ved faregrad 4 er det svært farlig å bevege seg i rasutsatte områder. Erfaringsmessig kan det også være fare for at veger kan bli sperret av snøras. Vi har en spesiell og utsatt situasjon på Fale, der Rv 70 er stengt pga. sikring av løsmasser over vegen, og trafikken er omdirigert via Hoåsvegen. Det kan dessuten være fare for strømbrudd.

I de kommende døgnene er det derfor viktig at alle tar nødvendige forholdsregler, og unngår ferdsel i rasutsatte områder og langs fjellsidene. Folk med lokalkunnskap om ras og rasfare henstilles om å dele denne viktige kunnskapen med innflyttere og besøkende i jula. Alle bør også følge med på den lokale værmeldingen, og på snøskredvarslingen på varsom.no.

Detaljene i snøskredvarslet for den 23.12, publisert den 21.12 kl. 15:53, er som følger:

Skredfarevurdering

NB. Store nedbørsmengder og vind natt til lørdag. Over mildværsgrensen ventes stor pålagring av fokksnø inn i leheng mot Ø og i formasjoner som samler snøfokk. Det er fare for naturlig utløste flakskred. Vær spesielt oppmerksom på skredløp som har løsneområder som ligger høyt. Her kan skredstørrelsene bli størst. Under mildværsgrensen vil nedbør som regn gi fare for våte flak og løssnøskred. Spesielt områder med dårlig drenert underlag er utsatt. Faregraden kan komme opp i 4-stor i de delene av regionen som får mest nedbør. Skredfaren vil være høyest natt til lørdag.