Kari P.F. Øverås stilte spørsmål i kommunestyremøtet om statusen for Kavli Moen gard i Eresfjord. Hun sa det er mange i bygda som er opptatte av dette og som lurer på hva som skjer. Ordfører Rolf Jonas Hurlen svarte at styret arbeider med saka.

– Styret for Kavli Moen Stiftelsen er opptatt av å finne en driftsform med drivere som gjør at stiftelsen er selvfinansierende. Slik har det ikke vært så langt. Det skal nevnes at Kavli Moen har fått et svært godt renommé med de driverne vi har hatt, som vi også må bygge videre på.

Det arbeides nå med å knytte Kavli Foundation enda tettere på Kavli Moen Stiftelsen.

– Kavli Foundation har fått utarbeidet en egen markedsrapport for Kavli Moen, som blant annet konkluderer med at det må investeres i flere rom for å få opp overnattingskapasiteten og lønnsomheten. Det er spennende planer for hvordan overnattingskapasiteten kan utvides. Ting tar tid og det gjør det også i dette arbeidet. Vi regner med at vi har en avklaring i løpet av våren 2017 på hvilken drift vi skal ha framover og om det skal bygges flere rom.

Hurlen sa videre at det er mulig å leie Kavli Moen gard, med eller uten kokk.

– Kavli Moen er en gave til bygda fra Fred Kavli, og at styret er opptatt av å ivareta og sørge for en bærekraftig utvikling av de verdiene som er lagt ned på Kavli Moen.