Innveno er konkurs. Dette skjer med midtsommerfesten