Studiesenteret for Halsa og Surnadal får 150.000 kroner til drift andre halvår 2011.

Formannskapet i Surnadal ber samtidig om at støtten i fortsettelsen blir innarbeidet i kommunebudsjettet.